Proposition Russets Dag

Proposition för Russets dag 2024 i Småland

Här hittar ni även propositionen i word format

Arrangör Östra Sveriges russavelsförening

Clinic Arena den 31 augusti 2024
Lat 57.720 515 Lon 14.320 679.
Clinic Arena Uppegården
Häljaryd Uppegård 1, 561 61 Tenhult
clinicarena.se
Anmälan sker skriftligt på anmälningsblankett senast den 1 augusti
- till anna.hultstein@gmail.com eller
- Anna Hultstein Aneboda Esketorp 1, 363 94 Lammhult.

Anmäl klasser genom att fylla i anmälningsblankett och bifoga mailet eller skicka per brev.
Du ska även anmäla hästen på Internetanmälan, följ länken till arrangemanget.
Du behöver inte anmäla klass på internetanmälan, klasser anmäls via anmälningsblankett.
Vid frågor kontakta Kristina Ahlström kristina@axtorp.se eller 0709-22 370 10
Samtliga länkar ligger också på vår hemsida ostruss.se
 Detta är en tävlingsdag som genomförs till största del av styrelsen i Östruss. Vi vill att alla
hjälps åt att få en trevlig dag tillsammans med gotlandsrusset.
 Samtliga klasser är öppna för renrasiga gotlandsruss, hästpass måste uppvisas på uppmaning,
i klass 4 utställning ska russet vara grundstamboksfört i avdelning 1.
 Vi följer TR (Tävlingsreglementet) i de olika disciplinerna vad det gäller utrustning. Undantag
för klädsel där kravet är valfritt men välvårdat. Hjälm rekommenderas även vid utställning.
Skor och stövlar vid ridning ska ha klack.
 Varken grönt kort, tävlingslicens eller vaccinationsintyg krävs.
 Ingen övre åldersgräns finns varken på häst eller ryttare/kusk/visare.
 Krav vid ridning är att ekipaget ska vara harmoniskt, vid tillsägelse att ekipage inte anses
harmoniskt kan ekipage komma att uteslutas av tävlingsledare tillsammans med respektive
domare.
 Vid ridning ska hästen vara 4 år eller äldre, vid tömkörning lägst 2 år.

 Det är tillåtet att rida och köra hingst när man är under 16 år men medhjälpare ska alltid
finnas närvarande. Vid hand ska visare/ledare av hingst vara över 16 år.
 På utställningen ska häst från 2 år och uppåt visas i träns och hingst ska även visas med
hingstkedja.
 Alla hästar ska bära nummerlapp enligt deltagarlista under hela dagen, medtag egen
nummerlapp.
 Om du inte godkänner publicering av namn kommer resultat att anges med anonym, se
anmälningsblankett.
 Du får maximalt anmäla till 4 klasser per häst förutom utställning.
Anmälningsavgift
- för medlemmar i Östruss eller i annan russavelsförening 100 kronor per klass, även
utställning
- för icke medlemmar 200 kr per klass, även för utställning
Inbetalas till Östra Sveriges russavelsförenings bankgiro 5027-5635 samtidigt med anmälan senast
den 1 augusti
Vill du bli medlem i Östruss kostar medlemskap 300 kr och då ingår alla personer folkbokförda på
samma adress. (Betala medlemsavgift separat).


Klasser
Klass 1a. Hoppning bom på mark. Häst får ledas. Bedömning clear round
Klass 1b Hoppning max. 30 cm. Häst får ledas. Bedömning clear round
Klass 1c Hoppning L:E. Bedömning A0:A0
Klass 2a Dressyr. Enklare program där häst får ledas. Bedömning clear round.
Klass 2b Dressyr. Enklare program med frivillig galopp. Häst får inte ledas Bedömning clear round
Program publiceras på Östruss hemsida i god tid innan anmälningstiden går ut.
Tömkörning program enligt länk: Lätt västsvenskt tömkörningsprogram nr 1 för bana 20x40 m
Klass 3a Tömkörning kusk till och med 11 år Bedömning enligt uppgifter i länk
Klass 3b Tömkörning kusk 12-18 år Bedömning enligt uppgifter i länk
Klass 3c Tömkörning kusk från 19 år Bedömning enligt uppgifter i länk
Precisionskörning enligt skiss som kommer publiceras på ostruss.se
Klass 3a Precisionskörning kusk till och med 11 år Bedömning A:0 A:0
Klass 3b Precisionskörning kusk 11-18 år Bedömning A:0 A:0
Klass 3c Precisionskörning kusk från 18 år Bedömning A:0 A:0
OBS! Ange bredd på vagn vid anmälan

Utställning
Klass 4
Döms av Tobias Sandahl
På utställningen får gotlandsruss delta tillhörande grundstambok avdelning 1.
Russet ska vara anmält på mejl /post och till internetanmälan enligt ovanstående.
Russen kommer visas enligt drop-in under eftermiddagen utan klassindelning. Alla med 40 poäng
eller mer är välkomna till final sist på dagen där BIS och reserv BIS kommer utses.
Ett uppvisarpris i vardera åldersgrupp kommer utdelas till:
a. till och med 11 år
b. 11-18 år
c. från 18 år
Visare som vill tävla om uppvisarpris ska vara angiven på anmälningsblankett med namn och ålder.
Priser
Rosetter och plakett till samtliga startande. Hederspris till samtliga deltagande.
Prisutdelning kommer ske i samband med utställningens final.
Försäkring
Vi ber er observera att Östra Sveriges russavelsförening inte har olycksfallsförsäkring, att var och en
är ansvarig för sitt egna försäkringsskydd.
Uppstallning
Kommer uppgifter om uppstallning

 

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen i Östruss

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg