Nyheter

RSS

Kallelse årsmöte 2023

8 Jan 2023

Kallelse till årsmöte Östra Sveriges russavelsförenings medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 4 februari 2023 klockan 13 på Tingsryds travbana i konferensbyggnaden med sedvanliga förhandlingar.  Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet och mejlas till kristina@axtorp.se alternativt postas till Kristina Ahlström, Flyaboda gård 1, 362 96 Ryd.  Efter förhandlingarna kommer projekt [...]


Östruss stipendium 2021

28 Nov 2022

  Östra Sveriges Russavelsförening har härmed glädjen att dela ut år 2021 års stipendium till Morgan Johnsson. •    Morgan har under sin verksamma tid som uppfödare av gotlandsruss fört russen framåt genom god och framgångsrik avel inte minst i arbetet med att ta fram russhingstar för avelsvärdering.•    Morgan har som mångårig domare och [...]


Bästa tre års sto premiering Fogdagården

28 Nov 2022

Bästa treåriga sto på Fogdagården  Sedan några år delar Östruss ut ett pris till bästa treåriga russto som visas på sommarpremiering på Fogdagården. I år visades  12 ston och först placerades Öyna född hos sin ägare Alf Johansson Totamåla. Öyna ar e Odor 715 u. Oktana 5019 och erhöll 9-9-8-9-8=43 poäng. 


PM utställning 30 juli

26 Jul 2022

Varmt välkommen till 2022 års utställning i Östra Sveriges Russavelsförening Årets utställning hålls hos familjen Bengt-Åke Rungegård, Fogdagården Tingsryd. Det är en öppen plats och vi ber att inte vara med hästarna där publik finns. Det finns gott om parkering och vatten finns  i stallet att hämta.  Vi har utställningsvärd Lena Rolfsson Persson på plats [...]


Dokument till årsmötet

25 Mar 2022

Nedan finns dokumenten inför årsmötet. Verksamhetsberättelse   Resultaträkning   Balansräkning


Valberedningens förslag till årsmötet 2022

16 Mar 2022

Valberedningens förslag till årsmötet den 2 april ser ni nedan. Ordf 1 år. Omval Kristina Ahlström. Ledamot 2 år. Omval Lena Rolfson Persson Nyval  Julia Sterbrandt och Maria Carlsson. Suppleant 1år. Omval Tobias Gustavsson Nyval Elin Lundahl och Liselotte Thure  Revisorer omval 1år Evelyn Liljengren och Yvonne Storm Suppleant nyval Helen Hård


Inbjudan terrängträning

6 Feb 2022

Välkomna att anmäla till terrängträning med ditt russ  


Ny kallelse för årsmöte

24 Jan 2022

Hej! Tyvärr måste vi på grund av den rådande pandemin flytta årsmötet och föreläsningen med Liselotte Erixon. Styrelsen har beslutat att flytta även årsmötet till samma tillfälle som föreläsningen med förhoppningen att pandemin klingat av något och att vi inte behöver flytta årsmötet en andra gång. Inbjudan till föredrag med Liselotte Erixon och kallelse till årsmöte [...]


Bilder från utställningen 2021

7 Dec 2021

Här är några bilder från deltagande hästar på utställning den 14 augusti på Tingsryds rid och körklubb. Fotograf är Emma Frisk. Axtorps Wildros e. Axtorps Cayenne 652 u. Sibborp´s Walentina 5908 98888=41 p Etta bland ettårsston Skullagårds Charlie 780 e. Fantom 639 u. Skullagårds Bella 5083 88789=40 Etta bland godkända tre årshingstar Vittras tummelisa e. [...]


Kallelse årsmöte 2022

7 Dec 2021

Inbjudan till föredrag med Liselotte Erixon och kalles till årsmöte 2022 Östra Sveriges russavelsförenings medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 12 februari 2022   Liselotte Erixon håller i samband med årsmötet föredrag på Tingsryds travbana lördagen den 12 februari 2022 och kommer visa bilder ur sitt digra bildbibliotek samt väljer ämnen runt dessa. Start klockan [...]


Fölmönstring 2021

15 Sep 2021

Fölmönstring Ardennerklubben sydost bjuder in Östruss medlemmar att visa på fölmönstring den 25 september  (inte avelsvärderingsgrundande) för Svensk ardenner, Nordsvensk brukshäst och Gotlandsruss på Huseby bruk. Fölmönstringen startar klockan 12.00 Domare. Karin Olsson Servering på plats. Anmäl senast den 17 september till Kristina Ahlström kristina@axtorp.se, 0709-223710 Anmälningsavgift 150 kr inbetalas till Ardennerklubben sydost bankgiro 297-1984 alt. [...]


Katalog utställning 2021

28 Jul 2021

Utställning, Ingelstad naturbruksgymnasium 20210814 1. Arcana 30-20-0211 Gotlandsruss Isab, bls, vul 752030030200211 Född 2020 hos Rungegårds Stuteri, Tingsryd, Sverige e. Hajk 742 u. Poesi 5976   e. Theodor 631 u. Cloé 4420   e. Ruton 513 - Lurifax 269   Anmäld av: Emma Lönnvik, Ekerydsvägen 5, 51931 Horred. 0721745533   2. Axtorps Wildros 30-20-0027 Gotlandsruss [...]


Inbjudan till Totamålaspelen

1 Jul 2021

TOTAMÅLASPELENÖstruss tradition återupptas den 27 juli klockan 18 hos russentusiasterna  Carina Legander och Alf Johansson, Totamåla, Långasjö.Vi välkomnar alla medlemmar till avtackning av tidigare styrelsemedlemmar, tipsrunda, korvgrillning och tårta kryddat med hästprat och fotografier. Har du bilder från Östruss tidigare evenemang är du välkommen ta dem med.Senaste anmälningsdag till Kristina på 0709-223710 eller kristina@axtorp.se den 17 juli.Hjärtligt [...]


Träning inför treårs test med löshoppning

20 Jun 2021

TRÄNING INFÖR TEST MED LÖSHOPPNING   Vill du visa ditt Gotlandsruss på treårstest eller behöver lära dig och din häst hur man löshoppar? Vill du också lära dig hur du förbereder din häst och visar den vid hand?   Nu startar Östruss upp träning med löshoppning och visning vid hand i samarbete med Tingsryds rid- [...]


Dagordning årsmöte 2021

1 Feb 2021

 DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar. 2. Anmälan av protokollförare för dagen. 3. Val av två justerare tillika rösträknare. 4. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst. 5. Verksamhetsberättelse. 6. Föredragning av årets räkenskaper. 7. Revisionsberättelse. 8. Fastställande av balansräkning. 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 10. Behandling av inkomna motioner och [...]


Verksamhetsberättelse 2021

1 Feb 2021

  Östra Sveriges Russavelsförening Verksamhetsberättelse 2020 Styrelsen för Östra Sveriges Russavelsförening vill ge följandeverksamhetsberättelse för verksamhetsår 2020. Styrelsen:Ordförande    Katrin Hjalmarsson Vice ordf.    Aina KjellstrandSekreterare    Anna WiktorssonKassör    Ingrid Hagelberg/ Kristina Ahlström Webbmaster Lena Rolfsson     Anna Gustafsson Suppleant:   Anna Hultstein    Susan Fasth Emelie Moberg Östruss har haft 53 medlemmar. Styrelsen har haft 9 protokollförda möten varav alla [...]


Valberedningens förslag till årsmötet

17 Jan 2021

Här presenteras valberedningens förslag inför årsmötet den 6 februari. Ordförande 1år  Kristina Ahlström nyval Ledamot 2 år      Anna Hultstein nyval (har gått upp till ordinarie från suppleant -20)                               Ingrid Hagelberg omval               [...]


Kallelse årsmöte 2021

12 Jan 2021

Östra Sveriges Russavelsföreningen kallar till digitalt årsmöte 2021. Mötet kommer att sändas från Tingsrydtravet den 6 februari kl. 13,00. Sedvanliga årsmötesförhandlingar som kommer att hållas digitalt på grund av den rådande corona pandemin. Avelsdiplom och 2min-diplom kommer att skickas till berörda. Vi kommer att använda Teams. För att kunna deltaga på årsmötet måste ni ha [...]


Bästa treårs sto Tingsryd 2020

18 Oct 2020

Bästa tre års sto på premieringen i Tingsryd på Fogdagården den 15 juli blev Sarina 6137, brun e. Libin 700 u. Carina 4800 med poäng 99888 - 42p      (Foto: Katrin Hjalmarsson) 


Riksutställningen inställd

14 May 2020

  Riksutställningen 2020 inställd Svenska Russavelsföreningens styrelse beslutade vid telefonmöte den 7 maj 2020 att ställa in den planerade Riksutställningen i Skåne den 15 augusti 2020.Till grund för beslutet ligger Folkhälsomyndighetens rekommendationer till ”arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av COVID-19” där det bl.a förbjuds sammankomster på mer än 50 personer Svenska Russavelsföreningen har [...]


Svenska russavelsföreningens årsstämma ändrad!

29 Mar 2020

För kännedom! Svenska Russavelsföreningens årsmöte framflyttat Svenska Russavelsföreningens styrelse tog vid telefonmöte den 25/3-20 beslut att flytta fram årsmötet med anledning av nuvarande läge gällande Covid-19.Nytt datum för årsmöte är den 11 juli 2020 och det kommer att hållas i Väst-Russ område. Styrelsen önskar att få återkomma med uppgift om tid och plats så snart [...]


Bästa bruksprov Grevagården 2020

29 Mar 2020

Under avelsvärderingen på Grevagården som hölls den 13-15 mars sponsrar Östruss ett täcke till den hingst som gör bästa bruksprov. Årets vinnare blev Yngvar KL med poängen 991010= 38 p, 9,5 Stort Grattis! (fotograf Elin Andersson)


Kallelse årsmöte

14 Jan 2020

ÖSTRA SVERIGES RUSSAVELSFÖRENINGKALLAR TILL ÅRSMÖTE 2020. Lördagen 15/2 kl.11.00 Tingsrydtravet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Utdelning av avelsdiplom och 2min-diplom. Östruss bjuder på smörgåstårta, dricka samt kaffe och kaka. Anmäl er senast (för tårtans skull) den 10/2 2020till Anna Wiktorsson annawiktorsson@hotmail.se el. tel. 070 6625231 el. 0477-27020 kväll. OBS! Vi kommer inte skicka ut något inbetalningskort i år. [...]


Körträning för unghäst

13 Jan 2020

Söndagen den 2 februari klockan 11 startar vi upp våra körträffar i Östruss. Vi träffas och kör våra gotlandsruss efter den nivå individen är på. Första gången tömkör vi på inhängnad ridbana och hästarna får social träning. Vi hjälps åt med att leda men det är inte fel att ha med någon extra person som kan hjälpa till. [...]


Ungponnyfinalen 2019

14 Nov 2019

Under ungponnyfinalen i Vetlanda den 21 september 2019 som arrangeras av Svenska ponnyavelsförbundet nådde en uppfödning till en av våra medlemmar stora framgångar. Det var 4-åringen Yngve Frej 738 som är uppfödd av familjen Alf Johansson och Carina Legander, Långasjö som deltog.  Yngve Frej placerade sig som vinnare fyraåring gångarter körning B-ponny och vinnare fyraåring [...]


Pay and drive Tingsryd Travbana

25 Sep 2019

Den 20/10 annordnar Blekinge Körsällskap Pay&drive på travbanan i Tingsryd.Proppen finns på TDB under arrangemang.Välkomna Kort informationsfolder om körning hittar ni HÄR


Riksutställningen 2019

12 Sep 2019

Lördagen den 31 augusti hölls riksutställningen på Fogdagården i Tingsryd och det var hela 62 russ som anmält till visning samt tre ungdomar genomförde handlerklassen. Domare var Kurt Larsson. Det blev en solig och varm sommardag i russets tecken.  Bästa ungsto blev Räja med 98889= 42 poäng. Bästa yngre sto blev Allgunnens Copy 5164 med 99889= [...]


Kallelse årsmöte

5 Feb 2019

ÖSTRA SVERIGES RUSSAVELSFÖRENINGKALLAR TILL ÅRSMÖTE 2019. Lördagen 23/2 kl.13.00 Tingsrydtravet.Sedvanliga årsmötesförhandlingar.Utdelning av avelsdiplom och 2min-diplom.Information från Travskolan, visning av Travskolans lokaler.Östruss bjuder på smörgåstårta, dricka samt kaffe och kaka.Anmäl er senast (för tårtans skull) den 18/2 2019till Anna Wiktorsson annawiktorsson@hotmail.se el. tel. 070 6625231el. 0477-27020 kväll.OBS! Vi kommer inte skicka ut något inbetalningskort i år. [...]


Inbjudan till Morgan dag

17 Dec 2018

Nu är du inbjuden att hänga med oss på en dag i russens anda! Var: Tingsryd travbanaNär: 26 januari 2019Vad händer? Morgan Johnsson kommer och pratar om bland annat stammar!Detta vill ni så klart inte missa!Dagen börjar kl 10 med kaffe och fralla. Lunch blir runt kl 13 där det serveras Chili con carne (önskas [...]


Bästa tre-åriga sto premiering 2018

24 Jul 2018

Vi Gratulerar Karolina Fransson och Rungeboholms Stuteri för bästa tre åriga sto Ballerina e. Najk 486 ue. Marlon S 531, på premieringen på Fogdagården som kammade hem pokalen skänkt av Östruss med fina poängen 99887-41 p. Stort Grattis!


← Äldre inlägg

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg