Styrelsen

 

Katrin Hjalmarsson – ordförande
070-5490378, Kroksjömåla Fogdagården, 362 91 Tingsryd.
Aina Kjellstrand – ledamot, vice ordf.
070-6909103, Österbrogatan 44, 385 34 Torsås.
Anna Wiktorsson – sekreterare
070-6625231, Buskaboda 10, 360 13 Urshult.
Ingrid Hagelberg – ledamot, kassör
070-8726319, Skullagård 11, 362 50 Väckelsång.
Anna Gustafsson - ledamot
072-2090442, Skogslund 1 Tutaryd, 34191 Ljungby
Lena Rolfson Persson – ledamot, webbmaster
073-9723040, Loshult 2365, 280 72 Killeberg.
Kristina Ahlström – ledamot
0709-223710, Flyaboda 1, 362 96 Ryd
Anna Hultstein – suppleant
0708-182728, Aneboda Esketorp 1, 363 94 Lammhult
Marica Johansson – suppleant
076-1998898, Väckelsång Lyckås, 36250 Väckelsång
Susan Fast – suppleant
0707920504, pl 1275, 343 73 Virestad. 

Valberedning: Roland Fransson 0477-63080 samt Alf Johansson och Anders Jeppsson.

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år. 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg