Styrelsen

 

Kristina Ahlström – ordförande
0709-223710, Flyaboda 1, 362 96 Ryd. 
Ingrid Hagelberg – ledamot, vice ordförande
070-8726319, Skullagård 11, 362 50 Väckelsång.
Anna Hultstein – ledamot, kassör
0708-182728, Aneboda Eketorp 1, 363 94 Lammhult.
Liselotte Thure – ledamot, sekreterare
073-310 50 37, Hjärtsöla Södragården 2, 571 66 Bodafors
Anna Gustafsson - ledamot
072-2090442, Grythult Lillegård 1, 341 77 Agunnaryd
Lena Rolfson Persson – ledamot, webbmaster
073-9723040, Osnaköp Sjöholmen 1, 343 93 Älmhult
Elin Lundahl – ledamot
076-007 99 49, Älganäs Nyäng 1, 342 93 Hjortsberga
Malin Johansson – suppleant
0733-54 65 35, Parkstigen 7, 571 68 Malmbäck
Emily Alfredsson - suppleant
073 828 12 02, Viebäck Solhyddan 1, 571 95 Nässjö
Katrin Thure – suppleant
072-5137955, Målen 4, 571 92 Nässjö. 

Valberedning: Annette Ericsson (sammankallande), Katrin Hjalmarsson och Anders Jeppsson.

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg