Styrelsen

 

Kristina Ahlström – ordförande
0709-223710, Flyaboda 1, 362 96 Ryd. 
Anna Hultstein – ledamot, vice ordf/ vice kassör
0708-182728, Aneboda Eketorp 1, 363 94 Lammhult.
Anna Wiktorsson – sekreterare
070-6625231, Buskaboda 10, 360 13 Urshult.
Ingrid Hagelberg – ledamot
070-8726319, Skullagård 11, 362 50 Väckelsång. 
Anna Gustafsson - ledamot, kassör
072-2090442, Grythult Lillegård 1, 341 77 Agunnaryd
Lena Rolfson Persson – ledamot, webbmaster
073-9723040, Osnaköp Sjöholmen 1, 343 93 Älmhult
Paulina Hecht Hemmingsson – ledamot
070-9692954, Knöppletorp 101, 395 98 Läckeby. 
Martina Strömholm – suppleant
072-2033926, Gårdveda Skogslund, 576 92 Målilla. 
Mikaela Lundgren – suppleant
073-4206022, Veramåla Södergård 1, 362 94 Tingsryd. 
Tobias Gustavsson – suppleant
072-3731280, Örnhult 3, 362 95 Urshult.

Valberedning: Annette Ericsson (sammankallande), Katrin Hjalmarsson och Anders Jeppsson.

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år. 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg