Kallelse årsmöte 2021

Östra Sveriges Russavelsföreningen kallar till digitalt årsmöte 2021.

Mötet kommer att sändas från Tingsrydtravet den 6 februari kl. 13,00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar som kommer att hållas digitalt på grund av den rådande corona pandemin.
Avelsdiplom och 2min-diplom kommer att skickas till berörda.

Vi kommer att använda Teams. För att kunna deltaga på årsmötet måste ni ha en fungerande mailadress. När vi får den så skickar vi en ny kallelse via teams på mailen som du kan ansluta till. Du behöver ha appen Teams. Ni mailar till katrin.hjalmarsson@hotmail.com eller skicka sms till 070-5490378 eller till annawiktorsson@hotmail.se eller skicka sms till 070 6625231.

12 Jan 2021

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg