Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsmötet den 10 februari är enligt nedan:

Ordförande 1 år omval Kristina Ahlström

Ledamot 2 år omval  Lena Rolfson Persson 

Ledamot 2 år nyval Elin Lundahl

Ledamot 2 år nyval Liselotte Thure

 

Suppleant  1år nyval

Malin Johansson

Katrin Thure

Emily Alfredsson
Revisorer 1 år Maria Stark
Revisor 1 år   Yvonne Storm
Revisorssuppleant 1 år Helen Hård18 Jan 2024

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg