Kallelse årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte

Östra Sveriges russavelsförenings medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 4 februari 2023 klockan 13 på Tingsryds travbana i konferensbyggnaden med sedvanliga förhandlingar. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet och mejlas till kristina@axtorp.se alternativt postas till Kristina Ahlström, Flyaboda gård 1, 362 96 Ryd. 

Efter förhandlingarna kommer projekt Vinland berättar för oss om projektet och sin resa till USA. Diplom och utmärkelser kommer delas ut och därefter bjuder Östruss på jubileumstårta. Om du önskar tårta med kaffe/te vänligen anmäl det till kristina@axtorp.se eller 0709-22 37 10 senast den 27 januari. 

 

Valberedningens förslag till Östruss styrelse 2023

 

Kristina Ahlström omval 1år 

 

Ledamoter 

Alla tre omval på två år

Ingrid Hagelberg 

Anna Hultstein 

Anna Gustavsson 

 

Suppleanter 

Alla tre omval på ett år

Tobias Gustavsson 

Elin Lundahl

Liselotte Thure

 

Revisorer 

Maria Stark nyval 1år

Yvonne Storm omval 1år

Revisorssuppleant Helen Hård omval

Alla på 1år

8 Jan 2023

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg