Proposition utställning 2023

ÖST-RUSS UTSTÄLLNING 2023
TID OCH PLATS: Söndagen den 6 augusti på Fogdagården, Tingsryd.

DOMARE: Håkan Erlandsson


ANMÄLAN: Via SH:s internetanmälan i Blå Basen eller skriftligt till
Kristina Ahlström Flyaboda gård 1, 362 96 Ryd eller kristina@axtorp.se


ANMÄLNINGSAVGIFT: 250 kr, 100 kr i fölklassen. Betalas på Öst-Russ bankgiro 5027-5635 och
ska vara betalt vid sista anmälningsdag för giltig anmälan.
Klass 18, uppvisningsklass 7-11år och 12-16 år. Kostnad 50:-


SISTA ANMÄLNINGSDAG: Måndag den 10 juli. Efteranmälningar godtas efter dubbel
anmälningsavgift till den1 augusti, efteranmälda hästar kommer inte med i katalogen. Undantag är
fölklass och barnponnyklass vilka kan anmälas på plats.


KLASSER: Gemensamma klasser 1-17 (se gotlandsruss.se), tillkommer klass 18 uppvisingsklass,
här kan barn 7-11 år och 12-16 år visa sitt russ på valfritt sätt, exempelvis visa för hand, rida,
tömköra, borsta. Alla får pris.

ÖVRIGT Minst 25 russ anmälda för att genomföra utställningen. PM skickas ut, katalog finns på
plats.
För att få deltaga i utställningen ska du vara medlem i Svenska russavelsföreningen
(direktansluten) eller via en lokalförening.
Vi kan komma följa särskilda regler med anledning av eventuell ny pandemi eller annat som vi inte
kan råda över.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:
Kristina Ahlström 070-922 37 10 kristina@axtorp.se

11 May 2023

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg