2022 års stipendium

Östra Sveriges Russavelsförening har härmed glädjen att dela ut år 2022 års stipendium till Liselotte Erixon.


Liselotte har verkat för gotlandsrusset i hela sitt vuxna liv. Som uppfödare,
domare, registrator och i föreningsarbetet har vi haft den stora glädjen att få ta
del av hennes kunskap och engagemang.

Liselotte har genom sin uppfödargärning varit russet troget och arbetat för
rasens bevarande och bredd. Genom att prova spännande och intressanta
kombinationer, som oftast slagit mycket väl ut, har hon tagit fram russ
värdefulla för rasens framtid.

Liselotte har också stöttat det svenska avelssystemet och är en trogen besökare
på avelsvärderingar och utställningar både som hästägare, uppfödare, funktionär
och domare.

Det är få som kan jämföra sig med Liselotte och alla de timmar hon har ägnat
sig åt att förvalta, registrera, dokumentera och fotografera vår fina ras. En riktig
russgärning- av en riktig russvän. Tack för ett outtröttligt arbete för rasens bästa!
 

Östra Sveriges Russavelsförening har i Liselotte Erixons namn satt in 500 kr
som bidrag till Barncancerfonden.

Kalmar den 21 oktober 2023

Kristina Ahlström
Ordförande
Östra Sveriges Russavelsförening

24 Oct 2023

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg