Valberedningens förslag till årsmötet 2022

Valberedningens förslag till årsmötet den 2 april ser ni nedan.

Ordf 1 år. Omval Kristina Ahlström.
Ledamot 2 år. Omval Lena Rolfson Persson
Nyval  Julia Sterbrandt och Maria Carlsson.
Suppleant 1år. Omval Tobias Gustavsson
Nyval Elin Lundahl och Liselotte Thure 
Revisorer omval 1år
Evelyn Liljengren och Yvonne Storm
Suppleant nyval Helen Hård
16 Mar 2022

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg